Skip to content

ลงทะเบียนธกส 10000

สมัครที่นี่!

รู้ไว้ก่อนลงทะเบียน ธกส. 10000

 

สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกะทบโควิด-19  ทั้งนี้คุณสมบัติที่จะสามารถขอสินเชื่อ ธกส. 2567 โควิดหรือลงทะเบียน ธกส. 10000ได้นั้น ต้องเป็นลูกค้าของ ธกส. และต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร (ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธกส.) และต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี เป็นต้นไป ทั้งนี้สินเชื่อ ธกส. 2567 ดังกล่าวจำกัดวงเงินไม่เกิน 10000 บาท โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียน ธกส. 10000 บาท ผ่านช่องทาง Line Bacc Family ธกสลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับดอกเบี้ยนั้น จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือน กำหนดการในการชำระไม่เกิน  2 ปี 6 เดือน โดย 6 เดือนแรกจะปลอดชำระหนี้ นอกจากนี้ผู้ลงทะเบียน ธกส. 10000 ยังสามารถเลือกรูปแบบชำระได้ เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน  

 

ลงทะเบียน ธกส. 10000 แล้ว มีวิธีกดเงินมาใช้อย่างไร? 

เมื่อเราได้ลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส. 2567 โควิด หรือ ลงทะเบียน ธกส. 10000 บาทแล้ว และได้รับการอนุมัติวงเงินเป็นที่เรียบร้อย พอเงินเข้าบัญชีเรา ขั้นต่อมาคือกดเงินเพื่อเอาออกมาใช้ ซึ่งวิธีกดเงิน ธกส. มีอยู่ 2 แบบ คือ 1. กดเงินแบบใช้บัตร และ 2. กดเงินแบบไม่ใช้บัตร ซึ่งวิธีกดเงิน ธกส. แบบใช้บัตรคงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก เพราะเพียงแค่ลูกค้ามีบัตรและนำไปที่ตู้ ก็สามารถเลือกทำรายการตามที่ต้องการได้เลย ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน ธกส. 10000 แล้วต้องการกดเงินไม่ใช้บัตร ท่านต้องดาวน์โหลดแอพ ธกส. A-Mobile โดยขั้นตอนแรกให้ทำการเข้าแอพ โดยเลือกหมายเลขบัญชีที่ต้องการถอนเงินและเลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอนว่าต้องการกี่บาท หลังจากนั้นใส่รหัสผ่านยืนยันรายการและจะได้รับรหัสถอนเงิน 6 หลัก ต่อมาให้ท่านเดินไปที่ตู้ ATM และเลือกเมนู กดเงินไม่ใช้บัตร แล้วระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ใส่รหัสถอนเงิน 6 หลักที่ได้มา และรับเงินสดไปใช้งานได้เลย เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับเงินจากการลงทะเบียน ธกส. 10000 บาทเป็นที่เรียบร้อย

 

ไม่ได้เป็นลูกค้า ธกส. สามารถลงทะเบียน ธกส. 10000 ได้หรือไม่? แล้วถ้าไม่ใช้ ธกส. มีธนาคารไหนให้กู้ได้อีกบ้าง?

เป็นคำถามที่ผู้คนใน Pantip ให้ความสนใจอย่างมาก กับคำถามว่าถ้าเราไม่ได้เป็นลูกค้า ธกส. เราสามารถลงทะเบียน ธกส. 10000 หรือ ขอกู้สินเชื่อ ธกส. 2564 โควิดได้หรือเปล่า ซึ่งหากท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของ ธกส. สามารถขอกู้สินเชื่อดังกล่าวได้ แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าท่านต้องมีอาชีพเกตรกรหรือบุคคลในครอบครัวคนใดคนหนึ่งทำอาชีพเกษตรกร อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครับมีอาชีพเกษตรกร ก็ยังมีตัวเลือกหลายทาง เนื่องจากช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ดังนั้นหากท่านไม่สามารถลงทะเบียน ธกส. 10000 ท่านยังสามารถขอกู้สินเชื่อจากแหล่งอื่นได้ เช่น ธนาคารออมสินที่ออกสินเชื่อที่มีชื่อว่า สินเชื่อพลังฐานราก เป็นต้น

สมัครกับแหล่งเงินด่วนที่น่าสนใจต่างๆ

แบบฟอร์มกรอกขอสมัคร
แบบฟอร์มกรอกขอสมัคร
แบบฟอร์มกรอกขอสมัคร