Skip to content
วิธีกู้เงินออนไลน์ได้จริงและเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมงใน 2023/2566

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

สมัครที่นี่!

รายละเอียดโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ 2566/2023

โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ 2566/2023 เป็นสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เพื่อจะให้ลงทะเบียน ธกส ออนไลน์ รับเงิน 10000 เป็นเงินทุนสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19 เพื่อจะใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ต่างๆ เช่น งานขายออนไลน์  ขายอาหารตามสั่ง ร้านซักรีด ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ ซึ่งยังมีอีกหลายๆอาชีพ โดยจะต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ธนาคาร ธกส

 • วงเงินสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพธกส อนุมัติได้สูงสุด 50,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 เดือน และหากมีกรณีพิเศษจะได้ถึง 18 เดือน
 • มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระในเดือนที่ 1 – 3 สำหรับในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปมีการคิดดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี
 • การใช้หลักประกันในการลงทะเบียนสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ
 • ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในการจำนองเพื่อใช้ในการประกันและสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ โดยจะอนุมัติให้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินที่ประเมินได้
 • ใช้บุคคลค้ำประกันได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยอนุมัติได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ใช้บุคคลรับรองได้เหมือนผู้ร่วมกู้ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

คุณสมบัติและรายละเอียดการสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ

 • ลูกค้าจะต้องเป็นเกษตรกร ทายาท หรือบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 
 • จะต้องยังไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคาร ธกส
 • จะต้องมีแผนการะประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักโครงการพอเพียงหรือสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพสำหรับอาชีพอื่นๆที่ต้องการใช้เงินทุนไม่มาก

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพพันทิป กับเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำ

ธนาคาร ธกส ยังมีสินเชื่อบริการเงินกู้อีกหลายประเภทให้บริการลูกค้า โดยก่อนจะใช้บริการสินเชื่อสมัครออนไลน์ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้กู้ก่อน โดยเข้าไปสาขาตามถิ่นที่อยู่ หรือแหล่งทำกิน เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับเจ้าหน้าที่ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำสินเชื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการขอสินเชื่อ และแจ้งขั้นตอนการขอสินเชื่อ รวมถึงเอกสารในการขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกลูกค้าผู้กู้ และการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะพิจารณาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น วัตถุประสงค์ในการขอกู้ ความเป็นไปได้ของโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพนั้น ๆ และความสามารถในการชำระคืน หากลูกค้าสนใจสามารถเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ ไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าที่ธนาคาร ธกส สาขาในเขตพื้นที่ได้เลย

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้
 • ทะเบียนบ้านของผู้กู้
 • เอกสารการสมรสหรือหย่า และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เป็นต้
 • เอกสารที่ใช้เป็นหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น

ธนาคาร ธกส จะรับพิจารณาหลักค้ำประกัน โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

 • อสังหาริมทรัพย์ กู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
 • บุคคลค้ำประกัน 2 คน หรือบุคคลค้ำประกันร่วมกลุ่ม  โดยเป็นบุคคลที่ทางธนาคารเห็นสมควรหรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ ข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือพนักงานบริษัทเอกชนที่มีอายุงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • เงินฝากค้ำประกัน คือ ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคาร ธกส มาแล้วอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไปและมีการฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท จะสามารถขอกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของวงเงินฝากไว้ สรุปสั้นๆ ว่าง่ายๆ ไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนที่น่าสนใจต่างๆ

แบบฟอร์มกรอกขอสมัคร
แบบฟอร์มกรอกขอสมัคร
แบบฟอร์มกรอกขอสมัคร